Zakupy w sklepach motoryzacyjnych

Liczba Polaków, którzy zarabiają kwoty powyżej, niż średnia krajowa, wciąż rośnie. Stajemy się coraz bogatsi, a tym samym możemy pozwolić sobie na kupno nowych samochodów. Niestety czasami te nowoczesne samochody są mniej wytrzymałe, przez co jesteśmy zmuszeni odwiedzić sklepy motoryzacyjne. Zakupy w sklepach tego typu są także przeznaczone dla osób, które posiadają starsze modele samochodów. Zwłaszcza w takich sklepach oczekiwana jest znajomość każdego modelu samochodu od obsługi. Często pracownicy takiego sklepu decydują o tym, co mamy w takim sklepie kupić. Dlatego zakupy w sklepach motoryzacyjnych nie są postrzegane przez Polaków, jako najbardziej prestiżowe. Nie ma tu nic do rzeczy profesjonalna obsługa. Chodzi przede wszystkim o to, że podczas takich zakupów nie ma znaczenia nasze zdanie, tylko zdanie sprzedawcy. Jest to jedyny powód, przez który nie lubimy odwiedzać sklepów motoryzacyjnych. Niestety często jest to nieuniknione, z powodu niedopracowanych technologii wprowadzanych na rynek.

No Comments

Tanie zakupy w Internecie

Sklepy w galeriach handlowych często mają wywieszone afisze, które proponują nam ceny promocyjne lub wyprzedaże. Jest to najczęściej chwyt marketingowy, który skłania nas do odwiedzin w takim sklepie. By nie dać się oszukać często decydujemy się na zakupy w Internecie, gdzie często ceny są dużo mniejsze niż w zwykłych sklepach. Jest to oczywiście związane z chęcią przyciągnięcia klienta. Poza tym tańsze zakupy w Internecie, wcale nie oznacza, że są to towary gorszej jakości. Kieszenie polskich obywateli nie są przepełnione, przez co wciąż poszukujemy optymalnych rozwiązań, które pomogą nam choć trochę zaoszczędzić. Dlatego często stawiamy na kupowanie przez Internet. Oczywiście mają na to także wpływ inne czynniki, przede wszystkim wygoda i komfort czy prestiż. Wielu z nas ma świadomość zasobności własnego portfela i potrafi ocenić własne potrzeby. Wciąż jednak liczy się dla nas cena. Tańsze rzeczy wcale nie oznaczają, że są gorsze jakościowo. Polacy jako jedyny z krajów Europy, woli kupować taniej, a więcej.

No Comments

Programy lojalnościowe dla stałych klientów

Dla właścicieli sklepów bardzo ważni są stali klienci. Zapewniają oni dochód nie tylko jednorazowo, ale nawet przez długie lata. O stałych klientów należy dbać, o czym wiedzą dobrzy przedsiębiorcy. Dla takich klientów tworzy się specjalnie programy lojalnościowe. Dzięki nim klient staje się częścią firmy, będzie miał do niej zaufanie oraz przywiązanie. Klient, który posiada kartę stałego klienta, na przykład do jednej apteki, zwykle tam będzie dokonywał swoich farmaceutycznych zakupów. Karta stałego klienta może zapewnić niewielkie zniżki, kilku procentowe, lub można gromadzić na nią punkty. Karty na punkty często są stosowane w supermarketach. Im więcej wydanych pieniędzy, tym więcej punktów się zdobywa. Później za określoną liczbę punktów przewidziane są konkretne nagrody. Podobne karty na punkty oferowane są na stacjach benzynowych. Im większe rachunki, tym więcej punktów otrzymuje klient. Często sklepy proponują karty stałego klienta, do których otrzymania należy podać swoje podstawowe dane osobowe.

No Comments

PONOWNE SCALENIE WSZECHŚWIATA

Do tego, aby ponownie scalić Wszechświat, nie wystarczy 50 procent materii, być może potrzeba by było co namniej 90 pro­cent; wielkość tę wspominaliśmy już wcześniej jako nie­zbędną do wyjaśnienia powstawania ciężkich pierwiast­ków w naszej Galaktyce.Inną formą materii, której obserwacja okazała się trud­na, jest międzygalaktyczny wodór. Udało się jedynie usta­lić górną granicę jego ilości, wydaje się ona zbyt mała do wywołania ponownego kolapsu Wszechświata. Istnieją jednak poważne trudności przy interpretacji dokonanych dotychczas obserwacji. W takim razie ilość wodoru między galaktykami może być wyższa od wartości krytycznej.Istnieją również o wiele bardziej nieuchwytne formy energii promieniowania, które trzeba wziąć pod uwagę przed wydaniem ostatecznej opinii. Jedną z tych form jest promieniowanie grawitacyjne, grawitacyjny odpo­wiednik światła i innych form promieniowania elektro­magnetycznego.

No Comments

ENERGIA ŚWIATŁA GWIAZD

Niektóre z nich — zwłaszcza energia światła gwiazd — są tak małe, że pra­wie niezauważalne; te które powstają z międzygwiezdnych pól magnetycznych, cząsteczek promieniowania kosmiczne­go czy z promieniowania tła, również można pominąć. Istnieją jednakże dalsze dwie formy energii, co do któ­rych odpowiedź jest bardzo niepewna. Jedną z nich jest energia niewidzialnej materii znajdującej się w formie zapadniętych gwiazd lub nawet zapadniętych galaktyk. Wspomnieliśmy już wcześniej, że być może pięćdziesiąt razy więcej materii znajduje się w stanie zapadniętym niż normalnym, w takim więc razie w przyszłości Wszech­świat niewątpliwie się kiedyś zapadnie. Obecnie trudno jest podać dokładną wielkość gęstości niewidzialnej ma­terii .

No Comments

WARTOŚĆ ENERGI

Ogromne znaczenie ma znalezienie tej swoistej wartości energii i faktycznej ilości energii zgromadzonej w świe­cie. Pierwszą z tych wartości można obliczyć z prędkości oddalania się galaktyk i okazuje się, że odpowiada ona jednolitemu rozsianiu w przestrzeni jednego atomu wo­doru w stu tysiącach kilometrów sześciennych. Ilość ato­mów wydaje się bardzo mała, lecz trzeba sobie zdać spra­wę, że jest to dziesięć razy więcej, niż gdyby całą materię z galaktyk równomiernie rozłożyć w przestrzeni w po­staci wodoru. Konieczne jest więc uważne poszukiwanie innych form materii lub energii, zanim będziemy mogli oczekiwać zapadnięcia się Wszechświata z powrotem.Istnieją liczne rodzaje energii, które wymagają zbada­nia — by nasza przyszłość była jasna.

No Comments

GALAKTYKI UCIEKAJĄ CORAZ WOLNIEJ

Galaktyki uciekają coraz wolniej, choć stają się coraz bardziej odległe. Proces izo­lacji przebiegać będzie wtedy tak, jak przy energii do­datniej. Podstawowa linia podziału między coraz to większą izo­lacją a powrotem do stadium osobliwego, całkowicie za­padniętego Wszechświata występuje przy określonej prze­ciętnej gęstości energii w przestrzeni. Jeśli we Wszech­świecie jest mniej energii, niż wynosi wielkość krytycz­na, wtedy przyciąganie grawitacyjne między częściami Wszechświata jest zbyt słabe, aby przezwyciężyć impuls do rozszerzania się wywołany przez początkowy „wielki wybuch”; galaktyczne składniki Wszechświata będą ucie­kać od siebie pomimo ich wzajemnego przyciągania się, a także pomimo istnienia innych postaci energii. Z drugiej strony, jeżeli energii jest więcej, niż wynosi ta specyficz­na wielkość, to początkowa energia rozszerzania się jest w ostateczności przezwyciężana przez grawitację i nastę­puje kolaps Wszechświata.

No Comments

CAŁKOWITA ENERGIA

Umiemy również przewidzieć ilość energii grawitacyjnej, która wyzwoli się, kiedy Wszechświat zapadnie się tak, że stanie się punktem. Całkowita energia — kinetyczna plus grawitacyjna — daje możliwość przewidywania, jaki los czeka Wszechświat w przyszłości. Jeżeli energia całkowita jest dodatnia, wówczas Wszechświat może rozszerzać się w nieskończoność, dokonując tego ze stałą prędkością po upływie wystarczająco długiego czasu.Jedynie wtedy, gdy energia całkowita Wszechświata jest ujemna, rozszerzanie się ulegnie zwolnieniu w miarę upływu czasu, aż w końcu ustanie i ulegnie odwróceniu; Wszechświat zacznie zapadać się, jak wspomnieliśmy już uprzednio, i osiągnie stan nieskończenie wielkiej gęstości. Przypadek pośredni powstanie wówczas, gdy energia cał­kowita świata wyniesie zero.

No Comments

LOS ISTOT INTELIGENTNYCH

Los istot inteligentnych w pobliżu gwiazdy jakiejś galaktyki we Wszechświecie jest smutny, nawet jeśli Wszechświat rozszerza się w sposób nieograniczony. Stwierdzenie, czy tak jest rzeczywiście, możliwe jest przez dokonanie pomiarów całkowitej ilości energii znajdującej się we Wszechświecie. Według słynnego rówania Einsteina E = mc2 energia jest równoważna masie; przyciąganie grawitacyjne powoduje, że rozproszona energia skupia się w mniejszym wymiarze.Na większą skalę wygodnie jest przyjąć, że różne for­my energii we Wszechświecie — materia w galaktykach, wodór międzygalaktyczny, światło gwiazd i inne — roz­kładają się równomiernie. Możliwe jest wówczas oblicze­nie energii kinetycznej — energii zgromadzonej w ru­chu — rozszerzającego się „wygładzonego” Wszechświata.

No Comments