Archive for the ‘Nieznany wszechświat’ Category

Meble ogrodowe rattanowe

Latem w przydomowych ogrodach rozkwita życie towarzyskie wielu rodzin. Jest to spowodowane niezwykle korzystnymi warunkami atmosferycznymi w tym okresie czasu. Dlatego też zdecydowana większość mieszkańców domów wolnostojących starannie dobiera wyposażenie tego rodzaju terenów zielonych. Niezbędne jest umeblowanie, które przydatne jest podczas różnego rodzaju spotkań. W ostatnich latach najpopularniejsze są meble ogrodowe rattanowe. Rattan jest bowiem materiałem, […]

MOŻLIWA SYTUACJA

Nawet gdyby taka sytuacja była możliwa, pozostałby nadal bardzo trudny problem. Musiałoby dojść do unice­stwienia całej materii w bardzo ciężkich obiektach, a to wywołałoby zmiany na wielką skalę. Oczywiście my, obserwatorzy z zewnątrz, widzielibyśmy wciąż różne zja­wiska zachodzące w horyzoncie zdarzeń czarnej dziury — zamarznięta gwiazda pokryta unieruchomionymi złapany­mi obiektami, emisja różnego rodzaju promieniowania, kiedy obiekty […]

CECHA HORYZONTU ZDARZEŃ

Ta cecha horyzontu zdarzeń, który w dalszym ciągu istnieje, choć w centrum nie ma już zapadniętej gwiazdy, jakoś nie wydaje się nam w porządku. Oczekiwalibyśmy, że kiedy całkowicie zniknie zapadający się materiał, znikną również efekty, jakie on wywołuje. Moglibyśmy to pogodzić z faktem istnienia nadal horyzontu zdarzeń, bio­rąc pod uwagę, że zaburzenie przestrzeni, będące śladem […]

JESZCZE WIĘKSZY PROBLEM

Istnieje jednak jeszcze większy problem wynikający z kolapsu grawitacyjnego, który mógłby wręcz całkowicie obalić naukę. Jest to zagadnienie, czy mogą powstać tzw. nagie osobliwości, nie osłonięte horyzontem zdarzeń. Teoretycznie jest to możliwe i powstałyby one wtedy, gdy moment pędu czarnej dziury byłby tak duży, że jej horyzont zdarzeń obracałby się szybciej niż pręd­kość światła. Innym […]

DOSTRZEŻENIE OBIEKTU

Dostrzeżenie takiego obiektu jak nie osłonięta osobli­wość wzbudziłoby grozę. Żadna jednokierunkowa błona nie skrywałaby osobliwości przed wzrokiem śmiertelnika. Nic już; nie przeszkadzałoby nam w obserwowaniu tajem­niczości ostatniego stadium kolapsu w osobliwym środku kolapsara. Byłoby to tak, jakby niebo i piekło znalazło się nagle na Ziemi, abyśmy mogli im się przyjrzeć. Chociaż moglibyśmy obserwować grozę ostatecznego niszczenia […]

NAGA OSOBLIWOŚĆ

Gdyby jednak kiedykolwiek powstała naga osobliwość, trzeba by porzucić całą naukę. Nie bylibyśmy bowiem w stanie przewidzieć przyszłości ani nawet powiedzieć czegoś o przeszłości. Moglibyśmy do woli podróżować w czasie, wracać i spotykać samych siebie, zaludniać Ziemię wieloma kopiami samych siebie. Podróże w czasie, dostępne do tej pory tylko dla nielicznych nieustraszo­nych, którzy znikali wewnątrz […]

Designed by PVC Ramen - For Coupons, Gaming and Aluminium Ramen