Kategoria: Nieznany wszechświat

Meble ogrodowe rattanowe

Latem w przydomowych ogrodach rozkwita życie towarzyskie wielu rodzin. Jest to spowodowane niezwykle korzystnymi warunkami atmosferycznymi w tym okresie czasu. Dlatego też zdecydowana większość mieszkańców domów wolnostojących starannie dobiera wyposażenie tego rodzaju terenów zielonych. Niezbędne jest umeblowanie, które przydatne jest

MOŻLIWA SYTUACJA

Nawet gdyby taka sytuacja była możliwa, pozostałby nadal bardzo trudny problem. Musiałoby dojść do unice­stwienia całej materii w bardzo ciężkich obiektach, a to wywołałoby zmiany na wielką skalę. Oczywiście my, obserwatorzy z zewnątrz, widzielibyśmy wciąż różne zja­wiska zachodzące w horyzoncie

CECHA HORYZONTU ZDARZEŃ

Ta cecha horyzontu zdarzeń, który w dalszym ciągu istnieje, choć w centrum nie ma już zapadniętej gwiazdy, jakoś nie wydaje się nam w porządku. Oczekiwalibyśmy, że kiedy całkowicie zniknie zapadający się materiał, znikną również efekty, jakie on wywołuje. Moglibyśmy to

JESZCZE WIĘKSZY PROBLEM

Istnieje jednak jeszcze większy problem wynikający z kolapsu grawitacyjnego, który mógłby wręcz całkowicie obalić naukę. Jest to zagadnienie, czy mogą powstać tzw. nagie osobliwości, nie osłonięte horyzontem zdarzeń. Teoretycznie jest to możliwe i powstałyby one wtedy, gdy moment pędu czarnej

DOSTRZEŻENIE OBIEKTU

Dostrzeżenie takiego obiektu jak nie osłonięta osobli­wość wzbudziłoby grozę. Żadna jednokierunkowa błona nie skrywałaby osobliwości przed wzrokiem śmiertelnika. Nic już; nie przeszkadzałoby nam w obserwowaniu tajem­niczości ostatniego stadium kolapsu w osobliwym środku kolapsara. Byłoby to tak, jakby niebo i piekło

NAGA OSOBLIWOŚĆ

Gdyby jednak kiedykolwiek powstała naga osobliwość, trzeba by porzucić całą naukę. Nie bylibyśmy bowiem w stanie przewidzieć przyszłości ani nawet powiedzieć czegoś o przeszłości. Moglibyśmy do woli podróżować w czasie, wracać i spotykać samych siebie, zaludniać Ziemię wieloma kopiami samych