Archive for the ‘Uncategorized’ Category

WCZEŚNIEJSZE PROBLEMY

Zniknęły­by nasze wcześniejsze problemy, choć mielibyśmy uczucie, ze zostaliśmy oszukani, ponieważ w dalszym ciągu nie znalibyśmy odpowiedzi na pytanie: „dlaczego tak jest?” Rekompensatą byłby jednak fakt, że Wszechświat ów nie miałby również końca. Byłby rzeczywiście nieśmiertelny, stosowna nagroda za zgodność z doskonałą zasadą kosmo­logiczną. Obecnie dysponujemy dowodami, które całkowicie je­dnoznacznie wskazują, że Wszechświat nie może być […]

Designed by PVC Ramen - For Coupons, Gaming and Aluminium Ramen