Tag Archives: etui ringke fusion iphone 7 crystal view

SAMOTWORZĄCY SIĘ ŚWIAT

W ten sposób byłyby one swymi własnymi składnikami. Jest to tak, jakby istota ludzka zrodzona była przez dziecko, które po uro­dzeniu stworzyłoby swojego ojca i matkę.