Tag Archives: Hologramy kolekcjonerskie ELS do legitymacji studenckiej Trójmiasto

POSTĘP W POJMOWANIU OTOCZENIA

Postęp w pojmowaniu naszego fizycznego otoczenia, jaki dokonał się w bieżącym stuleciu, a szczególnie w osta­tnich dziesięcioleciach, jest bardziej zdumiewający. Czło­wiek wyjaśnił zachowanie się materii