LOS ISTOT INTELIGENTNYCH

Los istot inteligentnych w pobliżu gwiazdy jakiejś galaktyki we Wszechświecie jest smutny, nawet jeśli Wszechświat rozszerza się w sposób nieograniczony. Stwierdzenie, czy tak jest rzeczywiście, możliwe jest przez dokonanie pomiarów całkowitej ilości energii znajdującej się we Wszechświecie. Według słynnego rówania Einsteina E = mc2 energia jest równoważna masie; przyciąganie grawitacyjne powoduje, że rozproszona energia skupia się w mniejszym wymiarze.Na większą skalę wygodnie jest przyjąć, że różne for­my energii we Wszechświecie — materia w galaktykach, wodór międzygalaktyczny, światło gwiazd i inne — roz­kładają się równomiernie. Możliwe jest wówczas oblicze­nie energii kinetycznej — energii zgromadzonej w ru­chu — rozszerzającego się „wygładzonego” Wszechświata.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: