PONOWNE SCALENIE WSZECHŚWIATA

Do tego, aby ponownie scalić Wszechświat, nie wystarczy 50 procent materii, być może potrzeba by było co namniej 90 pro­cent; wielkość tę wspominaliśmy już wcześniej jako nie­zbędną do wyjaśnienia powstawania ciężkich pierwiast­ków w naszej Galaktyce.Inną formą materii, której obserwacja okazała się trud­na, jest międzygalaktyczny wodór. Udało się jedynie usta­lić górną granicę jego ilości, wydaje się ona zbyt mała do wywołania ponownego kolapsu Wszechświata. Istnieją jednak poważne trudności przy interpretacji dokonanych dotychczas obserwacji. W takim razie ilość wodoru między galaktykami może być wyższa od wartości krytycznej.Istnieją również o wiele bardziej nieuchwytne formy energii promieniowania, które trzeba wziąć pod uwagę przed wydaniem ostatecznej opinii. Jedną z tych form jest promieniowanie grawitacyjne, grawitacyjny odpo­wiednik światła i innych form promieniowania elektro­magnetycznego.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Designed by PVC Ramen - For Coupons, Gaming and Aluminium Ramen