CZAS I PRZESTRZEŃ

W takiej sytuacji moglibyśmy nawet nie zdawać sobie sprawy z przejścia przez jednokierunkową błonę, ponie­waż nie byłoby żadnego wstrząsu. Lecz kiedy już znaleź­libyśmy się wewnątrz horyzontu, odkrylibyśmy naprawdę zwariowany świat, jeden z najdziwniejszych, jaki kiedy­kolwiek moglibyśmy sobie wyobrazić. Czas i przestrzeń zamieniłyby się rolami. W naszym normalnym świecie możemy dowolnie poruszać się w przestrzeni, pod wa­runkiem że posiadamy energię. Nie istnieje żadne ograni­czenie ruchu w jakimkolwiek kierunku. Czas zachowuje się wprost odwrotnie; nieubłaganie toczy się naprzód i choć moglibyśmy nieco zwolnić jego bieg w pobliżu ho­ryzontu zdarzeń, w dalszym ciągu będzie szedł do przodu.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !