DOKŁADNE ZMIERZENIE PRĘDKOŚCI

„Wielki wybuch” powinien pozwolić nam na dokładne zmierzenie prędkości Ziemi w stosunku do reszty Wszech­świata. Jeśli nasz glob porusza się poprzez promieniowa­nie tła, powinno ono być, zgodnie z efektem Dopplera gorętsze w kierunku naszego ruchu, a chłodniejsze w kie­runku przeciwnym. Powinniśmy móc obserwować ten efekt jako anizotropię promieniowania tła i to powinno wyznaczyć nam kierunek ruchu.W rzeczywistości anizotropia jest mniejsza od ednej tysięcznej, co wskazuje, że Ziemia nie może poruszać się szybciej niz trzysta kilometrów na sekundę. Biorąc pod uwagę prędkość 30 kilometrów na sekundę, z którą po­ruszamy się w stosunku do Słońca, prędkość 250 kilome­trów na sekundę wokół środka Galaktyki i prędkość 100 kilometrow na sekundę, z jaką nasza- Galaktyka porusza się w swojej gromadzie lokalnej — możemy dowiedzieć się czegoś więcej.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !