DZIĘKI UCIECZCE

Wydaje się to długo, lecz w praktyce oznacza, że od momentu, kiedy powstała nasza Galaktyka, Wszechświat wykonał około stu obrotów. Wielkość tę możemy zmniejszyć milionkrot- nie, jeśli weźmiemy pod uwagę obserwowany poziom izotropii promieniowania tła, ponieważ od chwili, kiedy pojawiła się nasza Galaktyka, Wszechświat mógł wykonać jedną dziesięciotysięczną część obrotu, znikomą wielkość.Jeśli Wszechświat powstał dzięki ucieczce obracającego się kolapsara ż własnego wszechświata, to był to ostatni dogodny moment: niewiele brakowało, a kolapsar pozo­stałby nieruchomy. W każdym razie musiało się tak zda­rzyć, żeby początkowe fazy „wielkiego wybuchu’ były wystarczająco energetyczne. Trudno jest jednak podać ja­kąś rozsądną wartość momentu pędu obracającej sią’ czar­nej dziury — tej, która wytworzyła jajo kosmicsine — inną niż zero lub wartość maksymalną, aby uniknąć na­giej osobliwości.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !