ENERGIA ŚWIATŁA GWIAZD

Niektóre z nich — zwłaszcza energia światła gwiazd — są tak małe, że pra­wie niezauważalne; te które powstają z międzygwiezdnych pól magnetycznych, cząsteczek promieniowania kosmiczne­go czy z promieniowania tła, również można pominąć. Istnieją jednakże dalsze dwie formy energii, co do któ­rych odpowiedź jest bardzo niepewna. Jedną z nich jest energia niewidzialnej materii znajdującej się w formie zapadniętych gwiazd lub nawet zapadniętych galaktyk. Wspomnieliśmy już wcześniej, że być może pięćdziesiąt razy więcej materii znajduje się w stanie zapadniętym niż normalnym, w takim więc razie w przyszłości Wszech­świat niewątpliwie się kiedyś zapadnie. Obecnie trudno jest podać dokładną wielkość gęstości niewidzialnej ma­terii .

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !