GRAWITACJA I PRZESTRZEŃ

Einstein dowodził, że grawitacja jest immanentną cechą przestrzeni; sposób, w jaki ciężkie gwiazdy oddziałują na przestrzeń, powoduje jej zakrzy­wianie się. Istnienie takiej krzywizny moglibyśmy stwier­dzić padróżując w pobliżu tych gwiazd, ponieważ wtedy posuwalibyśmy się nie po liniach prostych, a po zakrzy­wionych torach wokół nich. Nasza Ziemia porusza się po krzywej tego typu dokoła Słońca, potrafimy więc doświad­czyć zakrzywienia przestrzeni; Ziemia również powoduje zakrzywienie przestrzeni, a krzywizna ta oddziałuje na nas jeszcze mocniej. Einstein pokazał sposób, w jaki moż­na zaobserwować to zakrzywienie przestrzeni wokół cięż­kiego ciała; zasady przez niego sformułowane tworzą ogól­ną teorię względności.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !