INNA MOŻLIWOŚĆ

Jest inna możliwość, o której powinniśmy wspomnieć, choć wynikające z niej wnioski są tak mocne, że trzeba ją traktować z ogromną ostrożnością, jak gdyby miała jakąś usterkę. Jeśli chcemy poznać dokładne prawdopodobień­stwo wyrzucenia reszki w danym czasie, musimy mieć nie­skończoną ilość kopii tej monety. W przeciwnym razie mo­glibyśmy podrzucić pięćdziesiąt lub pięćset podobnych mo­net; procent wyrzuconych orłów nie dostarczy nam dokład­nego prawdopodobieństwa wyrzucenia reszki, chociaż większa ilość monet da bardziej dokładny wynik. W ten sam sposób, jeśli chcemy uzyskać dokładne wy­niki prawdopodobieństwa dla pomiarów jakiejś części jed­norodnego, izotropowego Wszechświata w dowolnym cza­sie, musi on być nieskończony.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !