JEDNA Z MOŻLIWOŚCI

Musimy zgodzić się, że około dziesięciu miliardów’ lał temu Wszechświat był o wiele mniejszy i gorętszy niż dzi­siaj. Rzeczywiście, jeśli cofniemy się w czasie, osiągniemy moment, kiedy cała materia i energia skupiały się w jed­nym punkcie, a czas, przestrzeń i samo istnienie nie mia­ły żadnego znaczenia. Możliwość taka wydaje się nam od­pychająca, ponieważ przed tym momentem mówienie o na­turze świata nie ma sensu. Wydaje się, że w końcu zetknę­liśmy s;ię z niemożliwym. Dalej wstecz iść już nie mo­żemy.Jedną z możliwości usunięcia tego ograniczenia jest za­łożenie. że sam czas nie jest zjawiskiem linearnym. Kiedy Wszechświat rozszerzał się z pojedynczego punktu, pierw­sze momenty miały największe znaczenie. Zmiany, które wtedy zachodziły, były ogromne, a ich ilość mogła być nawet nieskończona.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !