MOCNY DOWÓD

Trudność tę, znaną jako paradoks Olbersa, można roz­wiązać w naturalny sposób, zakładając, że światło z bar­dzo odległych gwiazd traci odpowiednią ilość swej ener­gii i wielkość ta wzrasta wraz z odległością dzielącą je od nas. Strata ta wynika właśnie ze zwiększonego efektu Dopplera dla światła z oddalających się galaktyk [przesu­nięcie ku czerwieni, poczerwienienie galaktyk — przyp. tłum.]i stanowi istotne poparcie teorii Dopplera. Dlatego światło z odległych gwiazd traci swą moc i — jak dobrze wiemy — w nocy jest ciemno.Bardzo niedawno odkryto mocny dowód przemawiający za teorią „wielkiego wybuchu”.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !