NASZ ŚWIAT W POWIĘKSZENIU

Przestrzeń ta będzie miała formę zniekształconego obwarzanka (który okazuje się być dobrym modelem dla nieruchomej chmury lub wiązki energii). Obiekt ten posiada masę i możemy go uważać za podstawową jednostkę materii we Wszechświe- cie, z której można zbudować wszystko to, co widzimyTaka wiązka energii nazywa się geonem; masa jej wynosi około stu tysięcznych grama.Nasz świat oglądany w powiększeniu składałby się z wielu takich geonów. Zgodnie z zasadami prawdopodo­bieństwa mechaniki kwantowej stale pojawiają się one i znikają. Trafnie ujął to Wheeler: „Przestrzeń jest jak ocean — płaski dla lotnika lecącego nad nim, lecz dla bezsilnego motyla, który spadł na jego powierzchnię, jest kłębiącym się wirem.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !