NASZE PRZEWIDYWANIA KOŃCA ŚWIATA

Nasze najbar­dziej prawdopodobne przewidywania oparte będą na współczesnej wiedzy o historii i przyszłości świata. Możli­we, że uda nam się stworzyć obraz przyszłych wydarzeń i w ten sposób pogodzić się z koniecznością, że Wszech­świat rozwieje się w powietrzu. Możemy pójść dalej niż niejasne filozofowanie, jeśli przypomnimy sobie, że istnieje dowód obserwacyjny prze­ciwko twierdzeniu o stałej kreacji materii, który świad­czy na korzyść teorii „wielkiego wybuchu” jako początku Wszechświata. Tak więc przynajmniej wiemy, że nie ma stałego powstawania materii z niczego. Dowód ten oczy­wiście nie zaprzecza temu, że w jakiś fantastyczny sposób mogło powstać coś z niczego, kiedy nastąpił sam „wielki wybuch”. Lecz powstanie całego Wszechświata z niczego, mówiąc potocznie „za jednym zamachem”, wydaje się bardziej niemożliwe niż jego zniknięcie; Nie może do tego dojść, ponieważ nie ma sposobu, aby proces samotworze- nia mógł wydać sobie rozkaz rozpoczęcia budowania Wszechświata i siebie samego jako jego cząstki.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !