OBSERWOWANA POWIERZCHNIA

Powierzchnia ta obserwowana z co­raz mniejszej odległości wykazuje coraz więcej ruchu, aż w końcu… cała struktura tej przestrzeni jest pokryta ka­nałami. Prawo geometrodynamiczne (połączone prawo geometrii i dynamiki) narzuca całej przestrzeni tę po­dobną do piany strukturę.” To częściowo wyjaśnia, dlaczego podróżnik w super­przestrzeni musi pozostawić za sobą wszystkie dotychcza­sowe pojęcia przestrzeni i czasu. Nie może spytać, czy superpn:estrzeń jest zimna, czy gorąca, szeroka czy wąska, czy ma kształt sześcianu, czy kuli. Nie ma ona przeszłości, przyszłości ani żadnych wymiarów. Jest to koronka kana­lików, pojawiających się i znikających, stale w ruchu, lecz nigdy nie przesuwających się do przodu czy do tyłu. Pełno w niej bezustannej aktywności, lecz jako całość jest statyczna i bezczasowa.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !