ODDZIAŁYWANIE GRAWITACYJNE

Tak więc oddziaływania grawitacyjne, elektromagnetyczne, silne i słabe powstają wskutek wymiany cząstek zwanych: gra- witonem, fotonem, mezonem i bozonem pośrednim.Znaczenie ich w poszukiwaniu ostatecznych składników materii jest takie, że czymkolwiek one są, będą musiały wytworzyć dokładnie już znane pola sił. Bardzo trudne okazuje się przedstawienie składników cząstek elementar­nych — elektronu, protonu, neutronu, mezonu, fotonu i tak dalej — bez znacznego zmieniania ich wzajemnych oddziaływań. W związku z tym, ujęciem zastępczym było­by tworzenie się cząstek elementarnych przez wzajemną wymianę; żeby jednak mogło tak się stać, siły  między nimi musiałyby być odpowiednie.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !