OGROMNA PRZESTRZEŃ

Jest to ogromna przestrzeń i prawdopo­dobieństwo zderzeń gwiazd mogłoby być małe, gdyby odpowiednio nimi sterować. Jeśliby się już znalazły w obszarze o promieniu Schwarzschilda, wzajemne przy­ciąganie grawitacyjne powodowałoby, że zawsze trzyma­łyby się razem. Co więcej, żadne światło nie wydostawa­łoby się na zewnątrz z powodu tej wielkiej siły przycią­gania. Tak więc galaktyka znikłaby nagle z pola widze­nia!Niekoniecznie trzeba zajmować się równie ciężkimi obiektami w przypadku powstawania czarnych dziur, po­nieważ każda kurcząca się ciężka gwiazda, która nie mo­że dostatecznie szybko pozbyć się większości swojej masy, musi się zamienić w czarną dziurę. Ten nieuchronny pro­ces jest zgodny z ogólną teorią względności rozwiniętą przez Alberta Einsteina w 1915 roku, która zakładała, że skoro wszystkie ciała spadają jednakowo szybko, siłę grawitacyjną, która na nie działa, można opisać niezależ­nie od spadających ciał.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !