OGROMNE PROMIENIOWANIE

Jest to ogromne promieniowanie i stoi przed nami w dalszym ciągu niepokojący problem, skąd ono pochodzi. Z pewnością nie zadowala wyjaśnienie, że odpowiedzialne za to jest zapadanie się gwiazdy, która wybuchła jako supernowa, gdyż w naszej Galaktyce ma to miejsce za­ledwie raz na około sto lat. Weber widział, że odbywało się to co cztery dni. Zagadka ta tak poruszyła naukowców, że niektórzy z nich gotowi byli nawet odrzucić geometryczną teorię grawitacji, za pomocą której interpretuje się wiele zja­wisk. Eksperymentu Webera nie powtórzyli jednak inni naukowcy i należy go traktować ostrożnie. Nadzieje na posłużenie się Ziemią jako daleko bardziej czułym detek­torem musiano pogrzebać z powodu ogromnej liczby za­burzeń sejsmicznych. Przyrząd do pomiaru wibracji umieszczono natomiast na Księżycu, jednak dane obser­wacyjne nie są jeszcze dostępne.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !