PEŁNI NADZIEI

Nadal jednak jesteśmy pełni nadzieiposzukujemy nieśmiertelności, tak jak to czynili w prze­szłości alchemicy — odważnie, lecz bezskutecznie. Nie mówimy codziennie o życiu i śmierci przedmiotów

UPORCZYWE KOJARZENIE

W przeszłości człowiek uporczywie kojarzył nieśmiertel­ność z orbitami gwiazd, które uznawał za stałe i które miały panować nad ludzkim przeznaczeniem. Oczywiście, współczesny wykształcony człowiek zdaje

GWIAZDY NIE SĄ NIEŚMIERTELNE

Widzimy więc, że gwiazdy nie są nieśmiertelne. Jednak starożytny człowiek mógł być bliżej prawdy, niż zdawał sobie z tego sprawę, gdyż w wygaśnięciu gwiazdy może

W NASZYM UKŁADZIE

Jeżeli gwiazdy rozwijają się i umierają, to prawdopo­dobnie mogą się również narodzić. Nawet w chwili obec­nej tworzą się one zarówno w naszym Układzie Drogi Mlecznej,

ZAGĘSZCZONY MATERIAŁ

Raz skupiony, zagęszczony materiał kurczy się dalej, różne składniki pyłu i gazu nieuchronnie zbliżają się do siebie, przyciągane siłą grawitacji. Dlaczego siła grawi­tacji między ciałami

W MIARĘ POSTĘPU

W miarę jak po­stępuje proces kondensacji, chmura się rozgrzewa, a jej składniki uderzają o siebie z rosnącą gwałtownością. Chmura zaczyna wysyłać przede wszystkim promienio­wanie niewidoczne

WŁASNY PROCES

Źródłem ich światła jest włas­ny proces kurczenia się: to tak jakby musiały próbować umrzeć, żeby się narodzić.Swój cykl życiowy jednak zaledwie zaczęły. Upłynąć muszą dalsze

MROCZNA ATMOSFERA

Teraz gwiaz­da już rzeczywiście się pojawia i może zacząć swój nie­jednokrotnie długi żywot.Warto wspomnieć, że mroczna atmosfera, która otacza nowo uformowaną gwiazdę, według wszelkiego prawdo­podobieństwa

ŁĄCZENIE SIĘ ZE SOBĄ

Bez wątpienia istnieje ktoś, kto być może w tej właśnie chwili poszukuje życia takiego jak nasze. Pytanie, które zadawali sobie już starożytni Grecy, do­tyczyło źródła energii

POCZĄTKOWA ZAWARTOŚĆ

Początkowa znaczna zawartość wodoru w materii gwiezdnej umożliwia tworzenie się he­lu, później węgla, tlenu, azotu i kolejnych cięższych pier­wiastków, przy czym procesom tym towarzyszy wyzwala­nie

OSIĄGNIĘTY KRES

Osiąga ona niemal kres swojego życia jako gwiazda stabilna wkracza w krótki okres aktywności, bardzo niebez­piecznej aktywności zarówno dla siebie samej, jak i dla otoczenia. Im

WYBUCH GWIAZDY

Możemy to zaobserwować jako wybuch gwiazdy typu „nowa”, czyli powstawanie nowej gwiazdy. Oczywi­ście, określenie to jest całkowicie błędne; gwiazda może zbliżać się do swojego końca.Jeżeli

OKREŚLENIE OBIEKTU

Taki obiekt określa się jako gwiazdę neutronową, ponieważ prawie całkowicie zbudowana jest z neutronów. Są to elektrycznie obojętne cząstki, które łącznie z dodatnio naładowanymi protonami

BIAŁE KARŁY

Białe karły zostały zaobserwowane jako gwiazdy neutronowe rozpoznano pulsary — punkto­we źródła o bardzo regularnych pulsacjach fal radiowych. Rzeczywiście, pulsacje te były tak regularne, że początko­wo