PODCZAS KURCZENIA SIĘ GWIAZDY

Tego właśnie musimy się dowiedzieć, a odpo­wiedź na to pytanie wskaże nam drogę do innych cieka­wych właściwości, niektóre z nich będą miały ogromny wpływ na przyszłość człowieka.Załóżmy, że bylibyśmy wystarczająco szaleńczy lub bo­haterscy (zależnie od punktu widzenia), aby przebywać na powierzchni kurczącej się ciężkiej gwiazdy. Moglibyśmy to zrobić, żeby z bliska obserwować, co się dzieje, żeby wygrać zakład, lub dlatego, że nie mielibyśmy dość ener­gii, by odlecieć. Podczas kurczenia się gwiazdy jej gęstość wzrasta, a my zbliżamy się coraz bardziej do jej środka Kiedy się to dzieje, przyciąganie grawitacyjne na po­wierzchnię gwiazdy zwiększa się.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !