PODNIESIONE ZAŁOŻENIE

Założenie powyższe podniesiono do rangi zasady przyrody zwanej zasadą kosmologiczną. Rozwinięcie jej, tzn. doskonała za­sada kosmologiczna, wymaga od Wszechświata, aby wyglą­dał tak samo w każdym czasie; kiedy żyjemy, również nie ma znaczenia. Sir Hermann Bondi określił to precy­zyjnie: „Geografia jest bez znaczenia, historia również nie ma znaczenia.”Niełatwe okazało się uzyskanie dowodów eksperymen­talnych na doskonałą zasadę kosmologiczną, mimo to czy­niono ogromne wysiłki w tym celu, gdyż świat taki byłby tworem prostym. Wszechświat zwłaszcza nie miałby po­czątku, istniałby tu zawsze i tak samo wyglądał.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !