POJAWIAJĄCY SIĘ KONFLIKT

Natychmiast pojawia się konflikt między ideą o jedno­rodnym izotropowym charakterze Wszechświata a poglą­dem, że powstał on z punktowego wybuchu w pewnym momencie kiedyś w przeszłości. Centrum rozprzestrzenia­nia się z pewnością wydaje się specjalnym miejscem w takim świecie, który w związku z tym nie mógł być je­dnorodny. Także widok z galaktyk położonych na skraju Wszechświata był inny niż z tych, które znajdowały się w jego środku.Problem ten można łatwo rozwiązać rozważając modele rozprzestrzeniających się wszechświatów, które odpo­wiadają zasadzie kosmologicznej. E. A. Milne w 1932 roku zaproponował taki właśnie, bardzo prosty model.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !