PROPONOWANY MODEL

Ten model proponuje się jako model kwazarów; z jego pomocą opisuje się galaktyki jako zbliżające się do końca swego istnienia. Ich centra zapadły się w gęste czarne dziury, które obecnie wciągają pozostałe gwiazdy znaj­dujące się wokół. Wydaje się, że proces ten mógłby trwać jeszcze przez setki milionów lat, tak więc powyższe me­chanizm kreacji energii w kwazarach jest bardzo za dowalający. Jeżeli ma to być los naszej własnej Galaktyki, nie jest on zbyt zachęcający. Mamy już dowody na istnienie czar­nej dziury w centrum Galaktyki, a w miarę upływu czasu może ona stawać się coraz większa pochłaniając wszystko ze swego otoczenia.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !