PRZEDZIAŁ CZASU

Ten przedział czasu może nie doty­czyć samego Wszechświata; jego czas własny mógł rozcią­gać się w nieskończoność na początku „wielkiego wybu­chu”. W takim razie Wszechświat nie miał początku. Idea taka ma sens tylko wtedy, gdy istnieje nieskończenie wiele składników składników itd. materii we Wszechświecie. Obecnie tego nie wiemy, pytanie, czy poznamy to kiedy­kolwiek. Jeżeli istnieje jedynie skończony łańcuch składników składników itd., wtedy jajo kosmiczne było gotowe do eksplodowania w „wielkim wybuchu” w skończonym czasie własnym. W takim przypadku mogło ono powstać jedynie z nie obracającego się, zapadniętego innego wszechświata poprzez superprzestrzeń; jest to prawdopo­dobne tylko wówczas, jeżeli istnieje nadmiar innych światów, połączonych z naszym jedynie pojęciami teorii prawdopodobieństwa, lub być może wtedy, gdy obszar Wszechświata jest nieskończony.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !