RÓŻNIE ZDEFINIOWANE POJĘCIA

Jednak nie musimy tego tak pozostawić. Chociaż opty­miści mogą zostać wprowadzeni w błąd w swoim prze­świadczeniu o możliwości całkowitego wyjaśnienia świata, pozostaną oni w dalszym ciągu częściowymi optymistami. Mogą efektywniej oddawać hołdy w świątyni tajemniczości, kiedy będą wiedzieli, czym ta tajemniczość jest. Prawdo­podobnie składa się ona z różnych nie zdefiniowanych pojęć, takich jak przestrzeń, czas i tym podobnych, łącz­nie z jakąś podstawową teorią łączącą te idee. Optymiści dojdą, jak mogą najdalej, i wtedy poznają kres swoich możliwości.Powracamy do pytania postawionego wcześniej. Dlacze­go być pesymistą w obliczu wiecznej tajemniczości? Naj­lepszą odpowiedzią na takie pytanie, wydaje się stwierdze­nie, że musimy zrozumieć świat, który nas otacza, aby zdobyć nad nim panowanie.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !