SKŁADNIKI NEUTRONÓW I PROTONÓW

Sugeruje się ostatnio, że składnikami neutronów i protonów są dalsze cząsteczki zwane kwarkami; nie zostały one jednak jeszcze odkryte. Mogą się pojawić, kiedy w przyszłości zastosuje się nową generację akce­leratorów cząsteczek, dających większe możliwości pene­trowania elektronu, protonu i neutronu.Dlaczego mamy poprzestać na kwarku, jeżeli zostanie on kiedyś odkryty? Dlaczego nie poszukiwać składników kwarków, a następnie ich składników, i tak w nieskoń­czoność? Gdyby tak miało być, to po tysiącleciach poszu­kiwań ciągu składników składników… z pewnością byli­byśmy rozczarowani i przyjęlibyśmy, że nie da się osiągnąć tego, co niemożliwe.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !