SPECJALNY KIERUNEK

Istnieją już pogłoski, że niebawem za­obserwujemy specjalny kierunek w promieniowaniu tła- niebawem po raz pierwszy zaobserwujemy wpływ całego Wszechświata na nas.Istnieje podstawowa trudność stwierdzenia, w jaki spo­sób Wszechświat stał się tak elegancko jednorodny. Jest bardzo prawdopodobne, że w początkowych etapach „wiel­kiego wybuchu” niektóre części Wszechświata nie” były nawzajem widzialne. W dalszym dopiero procesie stało się inaczej. Trudno jest wobec tego wyjaśnić wspaniałą izotropię promieniowania tła, ponieważ to, które dociera z dwóch różnych kierunków znajdujących się wobec sie­bie pod kątem większym niż około 30 stopni, mogło być pierwotnie rozrzucone po różnych okolicach wczesnego Wszechświata, które nie wiedziały nawzajem o swoim istnieniu.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !