SZCZĘŚLIWY ZBIEG OKOLICZNOŚCI

Stało się to dzięki jed­nemu z wielu szczęśliwych zbiegów okoliczności, które umożliwiają rowój nauki. W 1964 roku dwaj naukowcy amerykańscy, A. Penzias i R. Wilson, próbowali usunąć niepożądany i niespodziewanie duży szum, który odbie­rali na specjalnie skonstruowanej antenie, nastrojonej na fale radiowe o długości siedmiu centymetrów. Wkrótce zaniechali tych prób i przyjęli, że szum ten jest imma- nentną składową Wszechświata. W tym czasie inny nau­kowiec, R. Dicke, kiedy usłyszał o wynikach ich badań, zasugerował, że to, co usłyszeli, było pozostałością silnie energetycznego promieniowania, które powstało na sa­mym początku „wielkiego wybuchu”.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !