TEMPERATURA WE WSZECHŚWIECIE

Według rozumowania, któ­re przedstawiliśmy trochę wcześniej, Wszechświat po pierwszym momencie utrzymał mniej więcej tę samą tem­peraturę. Sytuacja powyższa trwała aż do chwili, kiedy rozszerzanie się było tak duże, że cząstki elementarne zo­stały „zamrożone”, co stało się po upływie około jednej dziesięciotysięcznej sekundy. Tak więc nasz cały Wszech­świat mógł początkowo powstać z samotworzących się jednostek. Byłby więc wtedy naprawdę względny: nic nie miałoby charakteru podstawowego, wszystko tworzyłoby się i z kolei mogłoby być tworzone z czegokolwiek innego.Z drugiej strony, jeżeli istnieje jedynie ograniczona liczba składników materii, które są naprawdę podstawowe które nie mają swoich składników, wtedy przedstawio­ny uprzednio obraz coraz większej aktywności w okre­sach bliższych początku wybuchu traci swą wiarygodność.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !