WIELKI WYBUCH

„Wielki wybuch” jest istotnym modelem Wszechświata, w którym powstaje bardzo specyficzna zmiana. Pasuje jednak w sposób tak naturalny do Hubble’owskiego prawa rozbiegania się galaktyk, że jakakolwiek idea konkuren­cyjna jest mało atrakcyjna. Model „wielkiego wybuchu” z pewnością nie spełnia doskonałej zasady kosmologicznej: wygląd Wszechświata będzie zależał w znacznym stopniu od tego, kiedy będziemy go obserwować. Z powodu wy- tworności wspomnianej wyżej zasady brytyjski astronom Sir Fred Hoyle i jego współpracownicy, sir Herman Bondi i Thomas Gold, zaproponowali około trzydzieści lat temu teorię konkurencyjną w stosunku do teorii „wielkiego wybuchu”.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !