WIELKOŚĆ DLA ZIEMI

Dla Ziemi wielkość ta wynosi jeden centy­metr; gdyby cała nasza Ziemia została skoncentrowana w kuli o średnicy jednego centymetra, nigdy nie można by się z niej wydostać. Nie mógłby tego uczynić rów­nież jakikolwiek obiekt znajdujący się na jej powierzch­ni. Wielkość ta jest bardzo mała — jedynie jedna biliono­wa część obecnego promienia Ziemi — i trudno sobie wy­obrazić, aby Ziemia mogła skurczyć się do takich roz­miarów.Istnieją okoliczności, w których nie potrzeba podobnie wielkiego skondensowania materii, aby wytworzyć po- wierzchnię-pułapkę. Jeżeli gwiazda jest wyjątkowo ma­sywna, wtedy gęstość, przy której cała jej masa znajdzie się wewnątrz promienia Schwarzschilda, nie musi być bardzo duża.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !