ZWIELOKROTNIENIE WSZECHŚWIATÓW

To zwielokrotnienie wszechświatów narzuca nam po­trzeba badania początkowego etapu Wszechświata; gdyby był on niewyobrażalnie ściśnięty, należy oczekiwać, że efekty probabilistyczne byłyby równie ważne, jak w przy­padku mikroświata, to znaczy atomu, a zwłaszcza jądra. Istnieje jednak jeszcze inna przyczyna, dla której pojęcia probabilistyczne odgrywają we Wszechświecie istotną ro­lę. Powstaje ona z naszego przypuszczenia, że potrafimy ustalić właściwości jakiegokolwiek obiektu, znając cechy jego składników. Nie zaprzeczamy, że całość może być większa od sumy jej składników, ponieważ sposób, w jaki części te oddziałują na siebie, może determinować efekty całkowite o innej naturze niż te, które są charaktery­styczne dla składników. Mimo wszystko przypuszczamy że tylko składniki mają zasadnicze znaczenie.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !